Paisley Pendant

press to zoom

Mini Paisley Short Necklace

press to zoom

Paisley Pearl Earrings

press to zoom

Colorful Paisley Earrings

press to zoom

Paisley & Rectangle Glass Gem Necklace

press to zoom

Paisley Brooch Necklace

press to zoom

Colorful Berries Necklace

press to zoom

Colorful Berries Bracelet

press to zoom

Forest Long Necklace

press to zoom

Tropical Berry Necklace

press to zoom

Colorful Berrys Ring Earrings

press to zoom

Colorful Cross Earrings

press to zoom

Flower Garden Earrings

press to zoom

Tropical Berry Earrings

press to zoom

Colorful Berrys Earrings

press to zoom